Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

theyloveeachother
5979 8753 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadusz dusz
theyloveeachother

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viadusz dusz

June 30 2015

theyloveeachother
4259 c8a4 390
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry vianadzienie nadzienie
theyloveeachother
3956 0cbd 390
theyloveeachother
8997 a6b5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1830 9b21 390
Reposted fromreylin reylin viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

May 27 2015

theyloveeachother
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
Reposted fromcaataleya caataleya viaarrependimento arrependimento
theyloveeachother
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
theyloveeachother
Bo szczęście jest tam, gdzie chcemy wracać.
— Coca Cola, reklama.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrependimento arrependimento
2625 3155 390
Reposted fromamatore amatore viaarrependimento arrependimento
theyloveeachother
Jeśli coś chrzanisz, próbujesz następny raz i tak w kółko. Masz całe życie na to, żeby ci się udało.
— „Dziewczyna z lilią”, reż. Michel Gondry
Reposted fromkyte kyte viaarrependimento arrependimento
theyloveeachother
theyloveeachother
theyloveeachother
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaarrependimento arrependimento
theyloveeachother
theyloveeachother
0104 007c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
3809 d33d 390
Reposted fromikhakima ikhakima vialive-life live-life
theyloveeachother
9427 56ba 390
Reposted fromdepresive depresive vialive-life live-life
theyloveeachother
9091 287c 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot vialive-life live-life
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad vialive-life live-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl