Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

theyloveeachother
theyloveeachother
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczemy pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
Reposted fromcasas casas viapelletierine pelletierine
theyloveeachother
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapelletierine pelletierine

November 16 2017

theyloveeachother
6925 cf46 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 09 2017

theyloveeachother
1407 01eb 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaatramentowa atramentowa
theyloveeachother
0240 721f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje
— ― Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
5295 84bb 390
theyloveeachother
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 16 2017

theyloveeachother
5988 a70f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 09 2017

theyloveeachother
9543 c90d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4343 1e52 390
Reposted frombrumous brumous viadusz dusz
theyloveeachother
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadusz dusz

May 12 2017

theyloveeachother
3288 511f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
8294 ea39 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 10 2017

theyloveeachother
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
1419 bc03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 30 2017

theyloveeachother
9582 4c60 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
0054 f2cc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
0082 d8b6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl