Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

theyloveeachother
6116 036a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
6213 0570 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
6850 a88e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 30 2018

theyloveeachother
9730 a4e7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
1349 8a6f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 02 2018

theyloveeachother
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
theyloveeachother
1193 dc84 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajakubzulczyk jakubzulczyk
theyloveeachother
6424 e4f0 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
theyloveeachother
4700 218c 390
theyloveeachother
2442 c84b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
2443 a796 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
5104 6992 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
6385 b000 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
6388 2cea 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
6407 4c1e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
theyloveeachother
theyloveeachother
8026 044b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
8041 663b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl