Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

theyloveeachother
5803 3dc8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
5805 f4cc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

February 07 2018

theyloveeachother
7496 ff9f 390
theyloveeachother
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
theyloveeachother
6183 4957 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viasweaterWeatherr sweaterWeatherr

January 11 2018

theyloveeachother
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.

November 29 2017

theyloveeachother
theyloveeachother
Najsmutniejszy rodzaj smutku to kiedy płaczemy pod prysznicem albo w łóżku w nocy, ponieważ nikomu nie pokazujesz, co naprawdę czujesz.
Reposted fromcasas casas viapelletierine pelletierine
theyloveeachother
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapelletierine pelletierine

November 16 2017

theyloveeachother
6925 cf46 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

November 09 2017

theyloveeachother
1407 01eb 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaatramentowa atramentowa
theyloveeachother
0240 721f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje
— ― Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
theyloveeachother
5295 84bb 390
theyloveeachother
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 16 2017

theyloveeachother
5988 a70f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 09 2017

theyloveeachother
9543 c90d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl